2,245,000

RONG NHO NHẬT BẢN SABUDO l ** à sản phẩm rong nho biển được nuôi trồng chủ yếu xung quanh đảo Okinawa của Nhật Bản là sản phẩm nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp.

Rong nho Sabudo Combo mua 5 hộp tặng 3 hộp

2,245,000